دانلود اقدام پژوهی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی

اقدام پژوهی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی به صورت ورد در ۲۷ صفحه. فهرست مطالب چکیده: ۲ مقدمه. ۳ منظور از افت تحصیلی چیست؟ ۳ خسارت‌های ناشی از افت‌ تحصیلی: ۴ عوامل موثر بر افت [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم به صورت ورد در ۳۲ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۵ مقدمه. ۶ طرح مسأله. ۷ پیشینه تحقیق.. ۸ جمع آوری داده ها و [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم به صورت ورد در ۲۹ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۵ مقدمه. ۶ توصیف وضعیت موجود. ۷ بیان مسئله. [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم به صورت در ۳۳ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۵ مقدمه. ۶ مقدمه و وضعیت [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم به صورت ورد در ۲۹ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه. ۶ عوامل موثر بر پرخاشگری.. ۶ انواع پرخاشگری.. ۷ علل [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟ به صورت ورد در ۲۷ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه. ۵ بیان مساله وتوصیف وضعیت موجود: ۵ شیوه گرد [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم روابط اجتـماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم روابط اجتـماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم روابط اجتـماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟ به صورت ورد در ۲۶ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۶ توصیف وضع موجود. ۷ گردآوری اطلاعات( شواهد۱) ۷ یافته های علمی: ۹ عوامل [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم به صورت ورد در ۲۹ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۲ مقدمه. ۳ بیان مسئله. ۳ جمع آوری اطلاعات (شواهد۱) ۴ سبب شناسی [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم

اقدام پژوهی چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم به صورت ورد در ۳۰ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۵ مقدمه. ۶ تعریف برخی از واژه ها و مفاهیم. ۷ پیشینه [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌ آموزانم لذت بخش ساختم؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌ آموزانم لذت بخش ساختم؟

اقدام پژوهی چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌ آموزانم لذت بخش ساختم؟ به صورت ورد در ۲۸ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۲ مقدمه: ۳ بیان مسئله: ۵ گردآوری شواهد ۱٫ ۶ هدف های کلی درس تاریخ در دوره متوسطه. [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی با وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی با وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی با وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم به صورت ورد در ۳۷ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۳ کلمات کلیدی : ۳ مقدمه: ۴ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم  ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین و جذاب کنم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین و جذاب کنم

موضوع اقدام پژوهی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین و جذاب کنم به صورت ورد در ۳۰ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۵ مقدمه: ۶ اهداف تحقیق.. ۷ بیان مسئله. ۸ بیان وضعیت [...]

مشاهده و خرید