دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس سامان ازآموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس سامان ازآموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم

اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس سامان ازآموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم به صورت ورد در ۱۸ صفحه. فهرست مطالب مقدمه. ۳ بیان مساله: ۴ توصیف وضعیت موجود. ۵ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دادم ؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دادم ؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دادم ؟ به صورت ورد در ۵۰ صفحه. فهرست مطالب چکیده : ۳ چه اقداماتی انجام دهم تا خلاقیت دانش آموزانم را افزایش دهم.. ۳ مقدمه : ۵ توصیف [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست شناسی افزایش دهم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست شناسی افزایش دهم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست شناسی افزایش دهم به صورت ورد در ۲۱ صفحه. فهرست مطالب مقدمه و توصیف وضع موجود : ۳ گرد آوری اطلاعات ( شواهد ۱ ) : ۵ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم

اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم. به صورت ورد در ۱۵ صفحه. فهرست مطالب چکیده طرح: ۴ هدف: ۴ آزمودنی: ۴ روش تحقیق: ۴ یافته­ها: ۴ نتایج: ۴ کلید واژه: ۵ مقدمه: ۵ توصیف [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم ؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم ؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم ؟ به صورت ورد در ۵۴ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۶ کلید واژه ها : ۷ مقدمه. ۸ توصیف وضع موجود. ۹ گردآوری [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟ به صورت ورد در ۲۵ صفحه. فهرست مطالب مقدمه. ۳ توصیف وضع موجود و تبیین مسئله : ۴ گردآوری اطلاعات ( شواهد ۱ ) ۶ تجزیه و تحلیل و [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟

اقدام پژوهی چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم ؟ به صورت ورد در ۲۲ صفحه. فهرست مطالب چکیده : ۴ مقدمه : ۵ توصیف وضعیت موجود وبیان مسئله. ۶ بیان مسئله. ۷ تعریف [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه بازیهای کامپیوتری را مدیریت و کنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزم شود 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه بازیهای کامپیوتری را مدیریت و کنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزم شود

اقدام پژوهی چگونه بازیهای کامپیوتری را مدیریت و کنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزم شود به صورت ورد در ۱۶ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۴ تشکر و قدردانی.. ۴ مقدمه. ۵ توصیف وضعیت موجود. ۵ توصیف [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس درس علوم تجربی را برای فراگیرانم شاد و جذاب نمایم؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس درس علوم تجربی را برای فراگیرانم شاد و جذاب نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس درس علوم تجربی را برای فراگیرانم شاد و جذاب نمایم؟ به صورت ورد در ۲۴ صفحه. چکیده: کلاس‌های درس در یک دسته‌بندی کلی یا شاداب، جذاب و مخاطب‌پذیرند یا کسل‌کننده، خمود [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد؟ به صورت ورد در ۱۹ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۴ توصیف وضعیت موجود: ۵ جدول یک.. ۶ اهمیت وضرورت تحقیق.. ۶ تعریف [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با کمک درس انشا تفکر خلاق را در فراگیرانم بهبود ببخشم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با کمک درس انشا تفکر خلاق را در فراگیرانم بهبود ببخشم

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با کمک درس انشا تفکر خلاق را در فراگیرانم بهبود ببخشم به صورت ورد در ۲۰ صفحه. فهرست مطالب مقدمه: ۳ بیان مسئله. ۴ کلاس انشا را از حالت خشک و سرد بیرون بیاورم؟ ۴ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟

اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟ به صورت ورد در ۲۰ صفحه. فهرست مطالب چکیده : ۳ مقدمه و وضعیت موجود. ۴ گردآوری شواهد [...]

مشاهده و خرید