دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ صمد صمدیان در ۲۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد . عنوان فصل هشتم  : تکلیف شب در کلاس های چند پایه جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ صمد صمدیان در ۶۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد . عنوان فصل هفتم  : ارزشیابی در کلاس های چند پایه جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ صمد صمدیان در ۵۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد . عنوان فصل ششم : روش تدریس در کلاس های چند پایه جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ صمد صمدیان در ۳۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد . عنوان فصل پنجم : طرح درس و برنامه نویسی در کلاس های [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ صمد صمدیان در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد . عنوان فصل چهارم : مدیریت و کلاسداری در مدارس چندپایه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ صمد صمدیان در ۴۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد . عنوان فصل سوم : مشکلات خاص کلاسهای چند پایه و راه حل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ صمد صمدیان در ۴۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد . عنوان فصل دوم : اثرات ناهماهنگی سنی دانش آموزان و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب شیوه اداره و تدریس در کلاسهای چندپایه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ صمد صمدیان در ۳۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد . عنوان فصل اول : تاریخچه کلاسهای چندپایه و علل گسترش آن [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ناصر باهنر در ۷۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل چهارم : کلیاتی در آموزش دینی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ناصر باهنر در ۸۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سوم : درک کودکان و نوجوانان از مفاهیم دینی جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ناصر باهنر در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوم : مراحل رشد و تکامل درک دینی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ناصر باهنر در ۷۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل اول : کودک کیست ؟ ( دوره کودکی در سیر رشد و تکامل آدمی ) جهت [...]

مشاهده و خرید