دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد 3900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد در ۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل نهم: چالشهای دیگر جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد در ۱۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل هشتم : جهانی سازی و مدیریت دولتی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد در ۲۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل هفتم : جابه‌جایی مدیران در بخش دولتی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد در ۲۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل ششم : دانش محوری اقتصاد و بخش دولتی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد در ۱۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل پنجم : تحول اداری در بخش دولتی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد در ۱۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل چهارم : کنترل فساد اداری در بخش دولتی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد در ۲۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سوم : مدیریت مشارکت‌جویانه در بخش دولتی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد در ۱۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوم : عقلانیت و راهبرد در بخش دولتی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد 3900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران دکتر حسن دانائی فرد در ۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل اول: آشنایی با جوهره مدیریت دولتی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی دکتر علی پارسائیان 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی دکتر علی پارسائیان

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی دکتر علی پارسائیان  و دکتر سید محمد اعرابی مولف : استیفن پی . رابینز عنوان فصل هفدهم : تغییر و بهبود سازمانی. در ۲۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی دکتر علی پارسائیان 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی دکتر علی پارسائیان

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی دکتر علی پارسائیان  و دکتر سید محمد اعرابی مولف : استیفن پی . رابینز عنوان فصل شانزدهم : فرهنگ سازمانی . در ۲۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی دکتر علی پارسائیان 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی دکتر علی پارسائیان

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی دکتر علی پارسائیان  و دکتر سید محمد اعرابی مولف : استیفن پی . رابینز عنوان فصل پانزدهم : ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش . در ۱۸ اسلاید که قابل [...]

مشاهده و خرید