دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی مسعود محمدی 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی مسعود محمدی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی اثر مایکل فری ترجمه مسعود محمدی – رابرت فرنام در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل چهارم : آمادگی برای اجرای برنامه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی مسعود محمدی 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی مسعود محمدی

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی اثر مایکل فری ترجمه مسعود محمدی – رابرت فرنام در ۲۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سوم : مطالعه پیامد درمان جهت آشنایی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی مسعود محمدی 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی مسعود محمدی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی اثر مایکل فری ترجمه مسعود محمدی – رابرت فرنام در ۴۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوم : پایه های نظری جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب حرکات اصلاحی حسن دانشمندی 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب حرکات اصلاحی حسن دانشمندی

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب حرکات اصلاحی نوشته دکتر حسن دانشمندی ، دکتر محمدحسین علیزاده ، دکتر رضا قراخانلو در ۶۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل نهم : آزمایشگاه حرکات اصلاحی جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حرکات اصلاحی حسن دانشمندی 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حرکات اصلاحی حسن دانشمندی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حرکات اصلاحی نوشته دکتر حسن دانشمندی ، دکتر محمدحسین علیزاده ، دکتر رضا قراخانلو در ۹۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل چهارم : ناهنجاریهای اندام تحتانی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب حرکات اصلاحی حسن دانشمندی 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب حرکات اصلاحی حسن دانشمندی

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب حرکات اصلاحی نوشته دکتر حسن دانشمندی ، دکتر محمدحسین علیزاده ، دکتر رضا قراخانلو در ۱۱۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سوم :ناهنجاریهای اندام فوقانی جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب حرکات اصلاحی پیشرفته ( از تئوری تا عمل ) امیر لطافت ‌کار 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب حرکات اصلاحی پیشرفته ( از تئوری تا عمل ) امیر لطافت ‌کار

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب حرکات اصلاحی پیشرفته ( از تئوری تا عمل ) نوشته امیر لطافت ‌کار، حسن دانشمندی ، ملیحه حدادنژاد و زهرا عبدالوهابی در ۶۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل [...]

مشاهده و خرید