دانلود پاورپوینت چالشهای پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی و اقدامات جهت دستیابی به اهداف حسابداری تعهدی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت چالشهای پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی و اقدامات جهت دستیابی به اهداف حسابداری تعهدی

دانلود پاورپوینت چالشهای پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی و اقدامات جهت دستیابی به اهداف حسابداری تعهدی در ۲۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت چالش‌ های اقتصاد سنجی در رساله‌ های دکتری 5000 تومان

دانلود پاورپوینت چالش‌ های اقتصاد سنجی در رساله‌ های دکتری

دانلود پاورپوینت چالش‌ های اقتصاد سنجی در رساله‌ های دکتری در ۱۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت چالش‌ های اقتصاد سنجی در رساله‌ های دکتری چندتا اسلاید [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت جایگاه استانداردها در مدیریت مالی بخش عمومی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت جایگاه استانداردها در مدیریت مالی بخش عمومی

دانلود پاورپوینت جایگاه استانداردها در مدیریت مالی بخش عمومی در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت جایگاه استانداردها در مدیریت مالی بخش عمومی چندتا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت جامعه و بهداشت محیط در ۳۶ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت جامعه و بهداشت محیط در ۳۶ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت جامعه و بهداشت محیط در ۳۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت جامعه و بهداشت محیط چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سوم تعریف [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تئوریهای مدیریت در ۱۰۴ اسلاید قابل ویرایش 8900 تومان

دانلود پاورپوینت تئوریهای مدیریت در ۱۰۴ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت تئوریهای مدیریت در ۱۰۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تئوریهای مدیریت چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سوم ماهیت نظریه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی

دانلود پاورپوینت توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی در ۱۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی چندتا اسلاید را قرار می [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تفسیر سوره یوسف آیه ۲۴ در ۲۶ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت تفسیر سوره یوسف آیه ۲۴ در ۲۶ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت تفسیر سوره یوسف آیه ۲۴ در ۲۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تفسیر سوره یوسف آیه ۲۴ چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سوم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تغییرات و تطابق بارداری در ۷۳ اسلاید قابل ویرایش 7900 تومان

دانلود پاورپوینت تغییرات و تطابق بارداری در ۷۳ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت تغییرات و تطابق بارداری در ۷۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تغییرات و تطابق بارداری چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید دوم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاوزپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی فصل پنجم مفاهیم ریسک و بازده 6900 تومان

دانلود پاوزپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی فصل پنجم مفاهیم ریسک و بازده

دانلود پاوزپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی فصل پنجم مفاهیم ریسک و بازده در ۵۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی فصل پنجم مفاهیم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تشخیص آریتمی های بطنی با استفاده از سیگنال ECG 5000 تومان

دانلود پاورپوینت تشخیص آریتمی های بطنی با استفاده از سیگنال ECG

دانلود پاورپوینت تشخیص آریتمی های بطنی با استفاده از سیگنال ECG در ۲۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تشخیص آریتمی های بطنی با استفاده از سیگنال ECG [...]

مشاهده و خرید