دانلود اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموز پایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموز پایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟

اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموز پایه سوم را در ساعت حرفه و فن کاهش دادم؟ به صورت ورد در ۲۷ صفحه. فهرست مطالب چکیده: ۳ کلید واژه : ۳ مقدمه: ۴ توصیف وضیعت و بیان مساله: ۵ تعریف کلید واژه ها: ۵ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ به صورت ورد در ۴۷ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۵ مقدمه. ۷ توصیف وضعیت موجود. ۷ بیوگرافی.. ۷ چگونگی انتخاب مسئله. ۷ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم به صورت ورد در ۱۲ صفحه. فهرست مطالب مقدمه. ۳ گردآوری اطلاعات و شواهد(۱) ۴ تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد (۱) ۵ چگونگی [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم ؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم ؟ به صورت ورد در ۱۹ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه. ۵ توصیف وضعیت موجود. ۵ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان

دانلود اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان به صورت ورد در ۲۸ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۶ واژگان کلیدی : ۶ مقدمه. ۷ توصیف وضعیت موجود. ۸ تعریف واژگان. ۹ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم به صورت ورد در ۱۶ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۳ کلید واژه ها: ۳ مقدمه. ۴ اختلال یادگیری : ۴ انواع ناتوانی های یادگیری [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم

اقدام پژوهی چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم به صورت ورد در ۳۰ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۲ «مقدمه : توصیف وضعیت و تبیین مسئله». ۳ (به گفته ی معلم ریاضی ) ۴ شواهد ۱٫ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشاء نویسی بالفعل کنم ؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشاء نویسی بالفعل کنم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشاء نویسی بالفعل کنم ؟ به صورت ورد در ۳۴ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۵ مقدمه: ۶ معرفی خود: ۷ تعریف واژگان و مفاهیم: ۹ انشا از [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم؟ به صورت ورد در ۱۹ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۳ واژه های کلیدی: ۳ مقدمه. ۴ شرایط موثر بر بدخطی دانش اموزان : ۵ ادبیات و پیشینه ی [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به نماز و فرائض دینی جذب نمایم 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به نماز و فرائض دینی جذب نمایم

عنوان اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به نماز و فرائض دینی جذب نمایم به صورت ورد در ۳۲ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۴ کلمات کلیدی : ۴ مقدمه. ۵ بیان مسئله : ۸ تعریف اصطلاحات : ۱۰ نماز جماعت : [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی را به کارگروهی یا همیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟ 5000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی را به کارگروهی یا همیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟

 اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی را به کارگروهی یا همیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟ به صورت ورد در ۳۰ صفحه. فهرست مطالب چکیده : ۲ مقدمه. ۳ بیان مساله : ۴ شواهد۱: ۵ یافته های علمی: ۶ [...]

مشاهده و خرید