اقدام پژوهی چگونه می توانیم نشاط را در دانش آموزان مدرسه راهنمایی در هنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توانیم نشاط را در دانش آموزان مدرسه راهنمایی در هنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم

اقدام پژوهی چگونه می توانیم نشاط را در دانش آموزان مدرسه راهنمایی در هنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم به صورت ورد در ۱۹ صفحه که قابل ویرایش می باشد.   فهرست مطالب چکیده. ۴ مقدمه. ۵ [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟ 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟ به صورت ورد در ۳۳ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه. ۵ توصیف مسئله و [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟ 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟ به صورت ورد در ۲۸ صفحه که قابل ویرایش می باشد.   فهرست مطالب چکیده ۲ مقدمه. ۳ توصیف وضعیت [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق کنم؟ 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق کنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر تشویق کنم؟ به صورت ورد در ۲۹ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چکیده ۳ مقدمه. ۴ توصیف وضع [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم

اقدام پژوهی چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم به صورت ورد در ۲۴ صفحه که قابل ویرایش می باشد.   فهرست مطالب چکیده ۲ مقدمه. ۳ توصیف وضعیت موجود. ۳ وضعیت دانش [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم

اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم به صورت ورد در ۲۳ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چکیده ۴ توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله: ۵ گردآوری [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟ 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟ به صورت ورد در ۳۱ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چکیده : ۳ مقدمه. ۴ بررسی [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی به صورت ورد در ۳۳ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چکیده ۱ واژگان کلیدی : ۱ مقدمه. ۲ توصیف اولیه و بیان مساله. ۲ [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ به صورت ورد در ۲۶ صفحه که قابل ویرایش می باشد. چکیده یکی از مهم ترین و اساسی ترین [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟ 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟ به صورت ورد در ۱۲ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب مقدمه: ۳ موضوع یا عنوان مشکل: ۳ بیان [...]

مشاهده و خرید