دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم . به صورت ورد در ۱۵ صفحه . فهرست مطالب چکیده: ۴ کلیدواژه ها: ۴ مقدمه: ۵ توصیف وضعیت موجودوبیان مساله: ۷ مساله : ۷ شواهد۱: ۸ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق و رفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم؟ 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق و رفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم؟

موضوع اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق و رفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم؟ به صورت ورد در ۱۹ صفحه. فهرست مطالب مقدمه. ۳ بیان مسئله: ۴ روش های گردآوری اطلاعات (شواهد۱) ۶ تجزیه تحلیل [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم را برطرف کنم . به صورت ورد در ۲۵ صفحه. فهرست مطالب چکیده : ۳ کلید واژگان: ۴ مقدمه : ۵ توصیف وضعیت موجودوبیان مسا له: ۶ اهداف پژوهش… ۷ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در شبنم حل نمایم 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در شبنم حل نمایم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در شبنم حل نمایم . به صورت ورد در ۲۸ صفحه.  فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه. ۵ تعاریف واژگان : ۶ معرفی خود. ۷ توصیف وضعیت موجود و [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش‌ آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیتهای مربوط به آن افزایش دهم؟ 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش‌ آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیتهای مربوط به آن افزایش دهم؟

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش‌ آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیتهای مربوط به آن افزایش دهم؟ به صورت ورد در ۳۵ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۵ واژگان کلیدی : ۵ مقدمه. ۶ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟ 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

موضوع اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟ به صورت ورد در ۲۹ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۵ مقدمه: ۷ بیان مساله و توصیف وضع موجود: ۸ گردآوری شواهد ۱: ۱۲ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه افت تحصیلی مسلم دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دادم 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه افت تحصیلی مسلم دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دادم

دانلود اقدام پژوهی چگونه افت تحصیلی مسلم دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دادم . به صورت ورد در ۲۳ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۲ واژگان کلیدی : ۲ افت تحصیلی – تعلیم و تربیت -راهکار های آموزشی.. ۲ [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

دانلود اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز . به صورت ورد در ۱۱ صفحه. فهرست مطالب چکیده: ۳ مقدمه: ۴ تعریفی از اضطراب: ۴ توصیف وضعیت موجود: ۵ طرح و بیان مساله: ۵ گرد آوری اطلاعات [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش

موضوع اقدام پژوهی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش . به صورت ورد در ۲۶ صفحه. فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه. ۵ انواع اشتباهات املا نویسی : ۶ درمان نارسا [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

موضوع اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی . به صورت ورد در ۱۴ صفحه. فهرست مطالب مقدمه. ۳ توصیف وضعیت موجود : ۳ گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) : ۴ خلاصه یافته [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم . به صورت ورد در ۳۰ صفحه. فهرست مطالب چکیده : ۵ کلید واژه: ۵ مقدمه. ۶ توصیف وضع موجود. ۷ گرد آوری شواهد (۱) ۹ الف : کسب [...]

مشاهده و خرید
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم 35000 تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم . به صورت ورد در ۳۳ صفجه. فهرست مطالب چکیده ۳ مقدمه. ۴ پرخاشگری و ورزش.. ۵ دلیل کاهش پرخاشگری و استرس توسط [...]

مشاهده و خرید