دانلود پاورپوینت جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک 5000 تومان

دانلود پاورپوینت جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک

دانلود پاورپوینت جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک در ۳۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک چندتا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز در ۳۳ اسلاید 5000 تومان

دانلود پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز در ۳۳ اسلاید

دانلود پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز در ۳۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز چندتا اسلاید را [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تئوری مدیریت پیشرفته در ۴۴ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت تئوری مدیریت پیشرفته در ۴۴ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت تئوری مدیریت پیشرفته در ۴۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تئوری مدیریت پیشرفته چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید هفتم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تئوری گراندد در ۵۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد 5000 تومان

دانلود پاورپوینت تئوری گراندد در ۵۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

دانلود پاورپوینت تئوری گراندد در ۵۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تئوری گراندد چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید ششم تعریف –گراندد [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تیپ های شخصیت نظریه مایرز بریگز در ۷۸ اسلاید 9900 تومان

دانلود پاورپوینت تیپ های شخصیت نظریه مایرز بریگز در ۷۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت تیپ های شخصیت نظریه مایرز بریگز در ۷۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تیپ های شخصیت نظریه مایرز بریگز چندتا اسلاید را قرار می دهیم . [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری در ۱۹ اسلاید قابل ویرایش 4900 تومان

دانلود پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری در ۱۹ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری در ۱۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت توقعات از فضاهای شهری چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید پنجم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت توسعه و رشد سیستم عصبی در ۶۶ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت توسعه و رشد سیستم عصبی در ۶۶ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت توسعه و رشد سیستم عصبی در ۶۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت توسعه و رشد سیستم عصبی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید بیستم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول در ۳۸ اسلاید 5000 تومان

دانلود پاورپوینت توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول در ۳۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول در ۳۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول چندتا اسلاید را [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران در ۱۶ اسلاید 5000 تومان

دانلود پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران در ۱۶ اسلاید

دانلود پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران در ۱۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران چندتا اسلاید را قرار [...]

مشاهده و خرید