دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار در ۲۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد 4900 تومان

دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار در ۲۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار در ۲۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت انواع اوراق بهادار چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید ششم داراییهای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت آناتومی ستون مهره ها در ۳۴ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت آناتومی ستون مهره ها در ۳۴ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت آناتومی ستون مهره ها در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت آناتومی ستون مهره ها چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید دوم ستون [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت آموزش املاء به کودکان مقطع ابتدایی در ۳۴ اسلاید 5000 تومان

دانلود پاورپوینت آموزش املاء به کودکان مقطع ابتدایی در ۳۴ اسلاید

دانلود پاورپوینت آموزش املاء به کودکان مقطع ابتدایی در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت آموزش املاء به کودکان مقطع ابتدایی چندتا اسلاید را قرار می [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس در ۲۷ اسلاید 4900 تومان

دانلود پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس در ۲۷ اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس در ۲۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت الایزا در بررسی هورمون گنادوتروپین جفتی انسان 3900 تومان

دانلود پاورپوینت الایزا در بررسی هورمون گنادوتروپین جفتی انسان

دانلود پاورپوینت الایزا در بررسی هورمون گنادوتروپین جفتی انسان در ۲۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت الایزا در بررسی هورمون گنادوتروپین جفتی انسان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری مدیران 5000 تومان

دانلود پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری مدیران

دانلود پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری مدیران در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت اقلام بهای تمام شده و تصمیم گیری در ۳۷ اسلاید 5000 تومان

دانلود پاورپوینت اقلام بهای تمام شده و تصمیم گیری در ۳۷ اسلاید

دانلود پاورپوینت اقلام بهای تمام شده و تصمیم گیری در ۳۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت اقلام بهای تمام شده و تصمیم گیری چندتا اسلاید را قرار می دهیم . [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد (مدیریت و حسابداری) دکتر جمشید پژویان 9900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد (مدیریت و حسابداری) دکتر جمشید پژویان

دانلود پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد (مدیریت و حسابداری) دکتر جمشید پژویان در ۲۵۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد (مدیریت و حسابداری) دکتر [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت افزایش بهره وری و تفکر ناب با تاکید بر بخش خدمات 4900 تومان

دانلود پاورپوینت افزایش بهره وری و تفکر ناب با تاکید بر بخش خدمات

دانلود پاورپوینت افزایش بهره وری و تفکر ناب با تاکید بر بخش خدمات در ۲۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت افزایش بهره وری و تفکر ناب با تاکید بر بخش [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی دکتر حسن خلجی 9900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی دکتر حسن خلجی

دانلود پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی دکتر حسن خلجی در ۱۹۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی دکتر حسن خلجی چندتا [...]

مشاهده و خرید