دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق 87000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق در ۸۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل هفتم : نماد آفرینی ثانوی  در بازی رؤیا و نماد آفرینی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق 45000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق در ۴۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل ششم : تعریف بازی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق 100000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق در ۱۰۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل پنجم : طبقه بندی و تحول بازی از آغاز پیدایش زبان گفتاری جهت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل چهارم : پیدایش بازی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق 51000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق در ۵۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سوم : مرحله ی ششم آغاز تقلید تجسمی و تحول آتی تقلید جهت آشنایی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق 69000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق در ۶۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوم : مرحله چهارم و پنجم تقلید از حرکات اعضای غیر قابل رؤیت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق 51000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب شکل گیری نماد در کودکان ژان پیاژه ترجمه ی زینت توفیق در ۵۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل اول : مرحله ی ،اول دوم و سوم نبود ،تقلید تقلید گهگاه و آغاز [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت خلاصه فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر اصغر صرافی زاده 35000 تومان

دانلود پاورپوینت خلاصه فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر اصغر صرافی زاده

دانلود پاورپوینت خلاصه فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر اصغر صرافی زاده در ۱۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوم : بکارگیری راهبردی سیستم های اطلاعاتی جهت آشنایی شما عزیزان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت خلاصه فصل اول کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر اصغر صرافی زاده 50000 تومان

دانلود پاورپوینت خلاصه فصل اول کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر اصغر صرافی زاده

دانلود پاورپوینت خلاصه فصل اول کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت دکتر اصغر صرافی زاده در ۲۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل اول : سازمان، اطلاعات، مدیران و تصمیم گیری جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی هادی بهرامی 60000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی هادی بهرامی

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی هادی بهرامی در ۴۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل اول : سابقه تاریخی و تقسیم بندی آزمون های روانی جهت آشنایی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب موشک مایل جی. سیلوراستاین ، دیلان بولدن ، ران جیکوبسن و روهان سجده 35000 تومان

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب موشک مایل جی. سیلوراستاین ، دیلان بولدن ، ران جیکوبسن و روهان سجده

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب موشک مایل جی. سیلوراستاین ، دیلان بولدن ، ران جیکوبسن و روهان سجده ( هشت درس برای رشد بی نهایت ) در ۱۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید