دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمد رضا حافظ نیا 8900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمد رضا حافظ نیا

دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمد رضا حافظ نیا در ۳۰۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب مسائل نوجوانان و جوانان دکتر منیژه کرباسی دکتر منوچهر وکیلیان 4900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب مسائل نوجوانان و جوانان دکتر منیژه کرباسی دکتر منوچهر وکیلیان

دانلود پاورپوینت کتاب مسائل نوجوانان و جوانان دکتر منیژه کرباسی دکتر منوچهر وکیلیان در ۲۰۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب مسائل نوجوانان و جوانان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت پویای سازمان تالیف دکتر ناصر فقهی فرهمند (از صفحه ۳۴۲ تا آخر) 5900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت پویای سازمان تالیف دکتر ناصر فقهی فرهمند (از صفحه ۳۴۲ تا آخر)

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت پویای سازمان تالیف دکتر ناصر فقهی فرهمند (از صفحه ۳۴۲ تا آخر) در ۱۳۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب مدیریت پویای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک دکتر لطف الله فروزنده دهکردی 7900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک دکتر لطف الله فروزنده دهکردی

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک دکتر لطف الله فروزنده دهکردی در ۳۱۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک دکتر لطف الله فروزنده [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز در ۱۶۳ ا 8900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز در ۱۶۳ ا

دانلود پاورپوینت کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز در ۱۶۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز چندتا اسلاید را [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب مباحث جاری در حسابداری  دکتر حسین کرباسی یزدی 7900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب مباحث جاری در حسابداری دکتر حسین کرباسی یزدی

دانلود پاورپوینت کتاب مباحث جاری در حسابداری دکتر حسین کرباسی یزدی در ۲۰۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب مباحث جاری در حسابداری دکتر حسین کرباسی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی دکتر کرم اله دانش فرد 9900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی دکتر کرم اله دانش فرد

دانلود پاورپوینت کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی دکتر کرم اله دانش فرد در ۲۲۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی دکتر کرم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب زمین در فضا دکتر تقی عدالتی در ۱۸۸ اسلاید 7900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب زمین در فضا دکتر تقی عدالتی در ۱۸۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت کتاب زمین در فضا دکتر تقی عدالتی در ۱۸۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب زمین در فضا دکتر تقی عدالتی چندتا اسلاید را قرار می دهیم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب روانشناسی سلامت دکتر علی فتحی آشتیانی 9900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب روانشناسی سلامت دکتر علی فتحی آشتیانی

دانلود پاورپوینت کتاب روانشناسی سلامت دکتر علی فتحی آشتیانی در ۲۱۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب روانشناسی سلامت دکتر علی فتحی آشتیانی چندتا [...]

مشاهده و خرید