اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم

اقدام پژوهی چگونه با روش های نوین تدریس رفتارهای نامناسب دانش آموزان را تغییر دادم به صورت ورد در ۲۳ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چکیده ۴ توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله: ۵ گردآوری [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟ 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم ؟ به صورت ورد در ۳۱ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چکیده : ۳ مقدمه. ۴ بررسی [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی به صورت ورد در ۳۳ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چکیده ۱ واژگان کلیدی : ۱ مقدمه. ۲ توصیف اولیه و بیان مساله. ۲ [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ به صورت ورد در ۲۶ صفحه که قابل ویرایش می باشد. چکیده یکی از مهم ترین و اساسی ترین [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟ 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟ به صورت ورد در ۱۲ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب مقدمه: ۳ موضوع یا عنوان مشکل: ۳ بیان [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟

اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ به صورت ورد در ۱۱ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ ۲ چکیده: [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم

اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم به صورت ورد در ۱۴ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب ((چکیده)) ۳ مقدمه:توصیف وضعیت موجود. ۴ گردآوری اطلاعات (شواهد۱) ۵ چرا دانش [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول روانشناسی عمومی دکتر حمزه گنجی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول روانشناسی عمومی دکتر حمزه گنجی

دانلود پاورپوینت فصل اول روانشناسی عمومی دکتر حمزه گنجی در ۴۶ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل اول روانشناسی عمومی دکتر حمزه گنجی  محتوای چندتا اسلاید [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم به صورت ورد که در ۱۳ صفحه می باشد. که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چکیده: ۳ کلید واژه : ۳ مقدمه: ۴ توصیف و ضعیت موجود: ۵ [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب خط نوشتاری زهرا را بهبود بخشم؟ 1900 تومان

اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب خط نوشتاری زهرا را بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب خط نوشتاری زهرا را بهبود بخشم؟ به صورت ورد در ۱۸ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چکیده : ۳ واژه های کلیدی: ۳ مقدمه : ۴ [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران 1900 تومان

اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران

اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران به صورت ورد در ۱۲ صفحه که قابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب چکیده : ۳ تشکر : ۴ مقدمه : ۵ ۱ـ [...]

مشاهده و خرید