دانلود پاورپوینت سازه های LSF در ۳۰ اسلاید که قابل ویرایش می باشد 5900 تومان

دانلود پاورپوینت سازه های LSF در ۳۰ اسلاید که قابل ویرایش می باشد

دانلود پاورپوینت سازه های LSF در ۳۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت سازه های LSF چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید چهارم تعریف و توضیح سازه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت رنگ شناسی انتخاب رنگ برای فضای آموزشی 6900 تومان

دانلود پاورپوینت رنگ شناسی انتخاب رنگ برای فضای آموزشی

دانلود پاورپوینت رنگ شناسی انتخاب رنگ برای فضای آموزشی در ۵۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت رنگ شناسی انتخاب رنگ برای فضای آموزشی چندتا اسلاید را قرار [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت رایانش ابری در ۲۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد 4900 تومان

دانلود پاورپوینت رایانش ابری در ۲۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

دانلود پاورپوینت رایانش ابری در ۲۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت رایانش ابری چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سوم رایانش ابری چیست؟ دنیا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی

دانلود پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی در ۳۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی چندتا اسلاید [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت خلاقیت ، کارآفرینی، خوداشتغالی در ۱۴۴ اسلاید قابل ویرایش 9900 تومان

دانلود پاورپوینت خلاقیت ، کارآفرینی، خوداشتغالی در ۱۴۴ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت خلاقیت ، کارآفرینی، خوداشتغالی در ۱۴۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت خلاقیت ، کارآفرینی، خوداشتغالی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت چگونه اندیشه استراتژیک می شود در ۲۷ اسلاید قابل ویرایش 2900 تومان

دانلود پاورپوینت چگونه اندیشه استراتژیک می شود در ۲۷ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت چگونه اندیشه استراتژیک می شود در ۲۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت چگونه اندیشه استراتژیک می شود چندتا اسلاید را قرار می دهیم . [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تفکر مثبت در ۱۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد 2900 تومان

دانلود پاورپوینت تفکر مثبت در ۱۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

دانلود پاورپوینت تفکر مثبت در ۱۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد و شما عزیزان می توانید تغییرات دلخواه خود را انجام داده و مورد استفاده قرار دهید. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تفکر [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری 1900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری ۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هشتم کتاب بهره وری و تجزیه و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری 2900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری در ۱۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هفتم کتاب بهره وری و تجزیه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری 2900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری در ۱۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل ششم کتاب بهره وری و تجزیه و [...]

مشاهده و خرید