دانلود پاورپوینت SCM مدیریت زنجیره تامین در ۲۷ اسلاید قابل ویرایش 3900 تومان

دانلود پاورپوینت SCM مدیریت زنجیره تامین در ۲۷ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت SCM مدیریت زنجیره تامین در ۲۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت SCM مدیریت زنجیره تامین چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سوم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت ۲۱ روش غلبه بر تنبلی و انجام بیش ترین کاردر کمترین زمان 2900 تومان

دانلود پاورپوینت ۲۱ روش غلبه بر تنبلی و انجام بیش ترین کاردر کمترین زمان

دانلود پاورپوینت ۲۱ روش غلبه بر تنبلی و انجام بیش ترین کاردر کمترین زمان در ۱۰ اسلاید که قابل ویرایش می باشد جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت ۲۱ روش غلبه بر تنبلی و انجام بیش ترین کاردر [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت یادگیری و انواع آن در ۸۰ اسلاید قابل ویرایش 5900 تومان

دانلود پاورپوینت یادگیری و انواع آن در ۸۰ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت یادگیری و انواع آن در ۸۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت یادگیری و انواع آن چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سیزدهم انواع [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت هوش هیجانی معلمان و رابطه آن با رضایت از زندگی و رضایت شغلی 3900 تومان

دانلود پاورپوینت هوش هیجانی معلمان و رابطه آن با رضایت از زندگی و رضایت شغلی

دانلود پاورپوینت هوش هیجانی معلمان و رابطه آن با رضایت از زندگی و رضایت شغلی در ۲۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت هوش هیجانی معلمان و رابطه آن با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت معماری پایدار روستای ویونا در ۳۰ اسلاید قابل ویرایش 4900 تومان

دانلود پاورپوینت معماری پایدار روستای ویونا در ۳۰ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت معماری پایدار روستای ویونا در ۳۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت معماری پایدار روستای ویونا چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان در ۴۰ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان در ۴۰ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید چهاردهم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت دانش وکاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک 9900 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت دانش وکاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پاورپوینت مدیریت دانش وکاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک در ۱۳۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت دانش وکاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم مدارهای الکتریکی ۱ در ۲۲ اسلاید قابل ویرایش 3900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم مدارهای الکتریکی ۱ در ۲۲ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت فصل سوم مدارهای الکتریکی ۱ در ۲۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سوم مدارهای الکتریکی ۱ اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سوم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت گلهای نشایی (کشت و کار) در ۶۰ اسلاید قابل ویرایش 7900 تومان

دانلود پاورپوینت گلهای نشایی (کشت و کار) در ۶۰ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت گلهای نشایی (کشت و کار) در ۶۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت گلهای نشایی (کشت و کار) چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید [...]

مشاهده و خرید