دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی بهمن فروزنده 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی بهمن فروزنده

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی بهمن فروزنده ( فیلیپ کاتلر ) در ۲۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. فصل دوم: تامین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده جهت آشنایی شما عزیزان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی بهمن فروزنده 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی بهمن فروزنده

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی بهمن فروزنده ( فیلیپ کاتلر ) در ۱۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. فصل اول : ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت ارتباطات سازمانی در ۵۰ اسلاید قابل ویرایش 9900 تومان

دانلود پاورپوینت ارتباطات سازمانی در ۵۰ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت ارتباطات سازمانی در ۵۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت ارتباطات سازمانی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید دوم مقدمه در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس ، دکتر عبدالحمید ابراهیمی در ۱۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس ، دکتر عبدالحمید ابراهیمی در ۱۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس ، دکتر عبدالحمید ابراهیمی در ۲۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس ، دکتر عبدالحمید ابراهیمی در ۲۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس ، دکتر عبدالحمید ابراهیمی در ۱۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی نوشته دکتر احمد روستا ، دکتر داور ونوس ، دکتر عبدالحمید ابراهیمی در ۱۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید