دانلود پاورپوینت دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه و ممیزی آن 9900 تومان

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه و ممیزی آن

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه و ممیزی آن در ۲۵۲ اسلایذ که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه و ممیزی آن چندتا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز در ۳۳ اسلاید 5000 تومان

دانلود پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز در ۳۳ اسلاید

دانلود پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز در ۳۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز چندتا اسلاید را [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تئوری مدیریت پیشرفته در ۴۴ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت تئوری مدیریت پیشرفته در ۴۴ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت تئوری مدیریت پیشرفته در ۴۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تئوری مدیریت پیشرفته چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید هفتم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت پدیده طبیعی سیل و راهکارهایی برای پیشگیری و مدیریت آن 3900 تومان

دانلود پاورپوینت پدیده طبیعی سیل و راهکارهایی برای پیشگیری و مدیریت آن

دانلود پاورپوینت پدیده طبیعی سیل و راهکارهایی برای پیشگیری و مدیریت آن در ۳۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت پدیده طبیعی سیل و راهکارهایی برای پیشگیری [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری 1900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری ۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هشتم کتاب بهره وری و تجزیه و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری 2900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری در ۱۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هفتم کتاب بهره وری و تجزیه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری 2900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری در ۱۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل ششم کتاب بهره وری و تجزیه و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری 8900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری در ۷۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل پنجم کتاب بهره وری و تجزیه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری 6900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری در ۴۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل چهارم کتاب بهره وری و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری 5900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری در ۳۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری 4900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها شهنام طاهری در ۲۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دوم کتاب بهره وری و تجزیه و [...]

مشاهده و خرید