دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت پویای سازمان تالیف دکتر ناصر فقهی فرهمند (از صفحه ۳۴۲ تا آخر) 5900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت پویای سازمان تالیف دکتر ناصر فقهی فرهمند (از صفحه ۳۴۲ تا آخر)

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت پویای سازمان تالیف دکتر ناصر فقهی فرهمند (از صفحه ۳۴۲ تا آخر) در ۱۳۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب مدیریت پویای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک دکتر لطف الله فروزنده دهکردی 7900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک دکتر لطف الله فروزنده دهکردی

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک دکتر لطف الله فروزنده دهکردی در ۳۱۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک دکتر لطف الله فروزنده [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت ویژگیی های مدیریت کارآفرینی در ۱۰۶ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت ویژگیی های مدیریت کارآفرینی در ۱۰۶ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت ویژگیی های مدیریت کارآفرینی در ۱۰۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت ویژگیی های مدیریت کارآفرینی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان 4900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان در ۱۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت در ۲۹۵ اسلاید 5000 تومان

دانلود پاورپوینت نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت در ۲۹۵ اسلاید

دانلود پاورپوینت نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت در ۲۹۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت چندتا اسلاید را قرار می دهیم . [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مسئله یابی در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مسئله یابی در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

دانلود پاورپوینت مسئله یابی در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مسئله یابی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سوم تعریف و شناسایی مساله یا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت و فرهنگ کسب و کار در ۴۰ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت و فرهنگ کسب و کار در ۴۰ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت مدیریت و فرهنگ کسب و کار در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت و فرهنگ کسب و کار چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین جهانی در ۲۳ اسلاید قابل ویرایش 2900 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین جهانی در ۲۳ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین جهانی در ۲۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین جهانی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت خلاق در ۹۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت خلاق در ۹۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

دانلود پاورپوینت مدیریت خلاق در ۹۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت خلاق چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید پنجم خلاقیت چیست؟ خلاقیت = [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت در ۵۱ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت در ۵۱ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت در ۵۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید چهارم باید توجه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت بازرگانی مدیریت موفقیت در ۲۳ اسلاید 4900 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت بازرگانی مدیریت موفقیت در ۲۳ اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت بازرگانی مدیریت موفقیت در ۲۳ که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت بازرگانی مدیریت موفقیت چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری

دانلود پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری در ۸۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن [...]

مشاهده و خرید