دانلود پاورپوینت فصل سوم نظریه نمایندگی (نظارت) در ۱۵ اسلاید 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم نظریه نمایندگی (نظارت) در ۱۵ اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل سوم نظریه نمایندگی (نظارت) در ۱۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سوم نظریه نمایندگی (نظارت) چندتا اسلاید را قرار می دهیم . [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ در ۴۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ چندتا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

دانلود پاورپوینت فصل دوم مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی دانلود پاورپوینت فصل دوم مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در ۴۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها در ۴۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دوازدهم حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب حسابداری مدیریت دکتر محمدرضا نیکبخت 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب حسابداری مدیریت دکتر محمدرضا نیکبخت

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب حسابداری مدیریت دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی در ۲۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دهم کتاب حسابداری [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی در ۴۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ در ۴۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ چندتا [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی در ۴۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی در ۸۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ در ۴۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی در ۱۰۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ در ۴۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رضا شباهنگ چندتا [...]

مشاهده و خرید