دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی در ۸۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی در ۱۳۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی در ۶۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت تصمیم‌ گیری بر اساس اطلاعات هزینه‌ های مربوط و اطلاعات استراتژیک شرکت 5000 تومان

دانلود پاورپوینت تصمیم‌ گیری بر اساس اطلاعات هزینه‌ های مربوط و اطلاعات استراتژیک شرکت

دانلود پاورپوینت تصمیم‌ گیری بر اساس اطلاعات هزینه‌ های مربوط و اطلاعات استراتژیک شرکت در ۷۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت تصمیم‌ گیری بر اساس [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری ترجمه و تالیف مدیریت محمد رضا نیکبخت 9900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری ترجمه و تالیف مدیریت محمد رضا نیکبخت

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری ترجمه و تالیف مدیریت محمد رضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی در ۱۹۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب حسابداری ترجمه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری دکتر ساسان مهرانی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری دکتر ساسان مهرانی

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی در ۲۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت دکتر محمدرضا نیکبخت 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت دکتر محمدرضا نیکبخت

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت دکتر محمدرضا نیکبخت و دکتر زهرا دیانتی دیلمی در ۴۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری رضا تهرانی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری رضا تهرانی

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری رضا تهرانی در ۱۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری رضا تهرانی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم مالیات بر درآمد در حسابداری مالی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم مالیات بر درآمد در حسابداری مالی

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم مالیات بر درآمد در حسابداری مالی در ۳۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سیزدهم مالیات بر درآمد در حسابداری مالی چندتا [...]

مشاهده و خرید