دانلود پاورپوینت مدیریت و فرهنگ کسب و کار در ۴۰ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت و فرهنگ کسب و کار در ۴۰ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت مدیریت و فرهنگ کسب و کار در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت و فرهنگ کسب و کار چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سازمانی یک کار توام 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سازمانی یک کار توام

دانلود پاورپوینت مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سازمانی یک کار توام در ۲۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین جهانی در ۲۳ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین جهانی در ۲۳ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین جهانی در ۲۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین جهانی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت زمان (آموزش مدیریت زمان در یک هفته تریسی) 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت زمان (آموزش مدیریت زمان در یک هفته تریسی)

دانلود پاورپوینت مدیریت زمان برنامه آموزش  مدیریت زمان در یک هفته توسط دکلان تریسی در ۴۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت زمان برنامه آموزش  [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت خلاق در ۹۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت خلاق در ۹۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

دانلود پاورپوینت مدیریت خلاق در ۹۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت خلاق چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید پنجم خلاقیت چیست؟ خلاقیت = [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت در ۵۱ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت در ۵۱ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت در ۵۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید چهارم باید توجه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض در ۱۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد 2900 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض در ۱۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض در ۱۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت تعارض چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سوم «هیچ چیز به اندازه ی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت بازرگانی مدیریت موفقیت در ۲۳ اسلاید 4900 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت بازرگانی مدیریت موفقیت در ۲۳ اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت بازرگانی مدیریت موفقیت در ۲۳ که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت بازرگانی مدیریت موفقیت چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت اسلامی در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت اسلامی در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

دانلود پاورپوینت مدیریت اسلامی در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت اسلامی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید چهارم فلسفه مدیریت در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت استرس در خانه و کار در ۸۱ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت استرس در خانه و کار در ۸۱ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت مدیریت استرس در خانه و کار در ۸۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت استرس در خانه و کار چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک از ایده تا عمل در ۱۵۱ اسلاید 5000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک از ایده تا عمل در ۱۵۱ اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک از ایده تا عمل در ۱۵۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت استراتژیک از ایده تا عمل چندتا اسلاید را قرار می دهیم . [...]

مشاهده و خرید