دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول آموزش ریاضی دکتر سید حسن علم الهدائی در ۱۸ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل نهم : طرحواره ها و حل مساله در ریاضیات جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب اصول آموزش ریاضی دکتر سید حسن علم الهدائی در ۲۴ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل هشتم : آمادگی حل مساله جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هشتم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول آموزش ریاضی دکتر سید حسن علم الهدائی در ۲۳ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل هفتم : سنجش و ارزش یابی رفتار و پیشرفت ریاضی جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول آموزش ریاضی دکتر سید حسن علم الهدائی در ۲۱ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل ششم : ناتوانی های یادگیری در ریاضیات جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی 50000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب اصول آموزش ریاضی دکتر سید حسن علم الهدائی در ۵۰ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل پنجم : امنیت روانی – شخصیتی شاگردان جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی 35000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول آموزش ریاضی دکتر سید حسن علم الهدائی در ۳۳ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل چهارم :  حالت های عاطفی هیجانی و آموزش ریاضیات جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی 55000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول آموزش ریاضی دکتر سید حسن علم الهدائی در ۵۵ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل سوم : روان شناسی یادگیری ریاضی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی 55000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول آموزش ریاضی دکتر سید حسن علم الهدائی در ۵۵ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل دوم : یاددهی – یادگیری ریاضیات جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی 81000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدائی

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب اصول آموزش ریاضی دکتر سید حسن علم الهدائی در ۸۱ اسلاید که قابل ویرایش می باشد. عنوان فصل اول :  آموزش ریاضی چیست ؟ جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل اول [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب آمار کاربردی در ۲۰۶ اسلاید قابل ویرایش 35000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب آمار کاربردی در ۲۰۶ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت کتاب آمار کاربردی در ۲۰۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب آمار کاربردی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سوم  فصل اول : [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت راکتور ۱ در ۲۳۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد 35000 تومان

دانلود پاورپوینت راکتور ۱ در ۲۳۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

دانلود پاورپوینت راکتور ۱ در ۲۳۶ صفحه که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت راکتور ۱ چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سوم راکتور ۱ این یک درس تخصصی [...]

مشاهده و خرید