دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار 25000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوم : مخاطرات آتشفشان جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دوم کتاب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار 40000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار در ۵۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل اول : مخاطرات زمین لرزه جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل اول کتاب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی 15000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی (با تجدیدنظر و اضافات) نوشته علی دلاور در ۵۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد . عنوان فصل دوم : توزیع های فراوانی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعاتی GIS در ۱۹ اسلاید قابل ویرایش 15000 تومان

دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعاتی GIS در ۱۹ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعاتی GIS در ۱۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت سیستم اطلاعاتی GIS چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید ششم GIS چیست؟ [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب هوا و اقلیم شناسی دکتر فرید اجلالی 15000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب هوا و اقلیم شناسی دکتر فرید اجلالی

دانلود پاورپوینت کتاب هوا و اقلیم شناسی دکتر فرید اجلالی در ۴۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب هوا و اقلیم شناسی دکتر فرید اجلالی چندتا اسلاید را [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمد رضا حافظ نیا 15000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمد رضا حافظ نیا

دانلود پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمد رضا حافظ نیا در ۳۰۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب زمین در فضا دکتر تقی عدالتی در ۱۸۸ اسلاید 35000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب زمین در فضا دکتر تقی عدالتی در ۱۸۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت کتاب زمین در فضا دکتر تقی عدالتی در ۱۸۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب زمین در فضا دکتر تقی عدالتی چندتا اسلاید را قرار می دهیم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی دکتر علی اکبر سیف 35000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی دکتر علی اکبر سیف

دانلود پاورپوینت کتاب اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی دکتر علی اکبر سیف در ۳۱۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب آموزش و پرورش کودکان استثنایی دکتر مریم سیف نراقی و دکتر عزت ا…نادری 35000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب آموزش و پرورش کودکان استثنایی دکتر مریم سیف نراقی و دکتر عزت ا…نادری

دانلود پاورپوینت کتاب آموزش و پرورش کودکان استثنایی دکتر مریم سیف نراقی و دکتر عزت ا…نادری در ۱۶۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب آموزش و [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کتاب آشنایی با ادبیات معاصر ایران هرمز رحیمیان 25000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب آشنایی با ادبیات معاصر ایران هرمز رحیمیان

دانلود پاورپوینت کتاب آشنایی با ادبیات معاصر ایران هرمز رحیمیان در ۱۶۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب آشنایی با ادبیات معاصر ایران هرمز رحیمیان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت نگارش و ویرایش زبان فارسی به طور کامل در ۱۵۹ اسلاید 20000 تومان

دانلود پاورپوینت نگارش و ویرایش زبان فارسی به طور کامل در ۱۵۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت نگارش و ویرایش زبان فارسی در ۱۵۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت نگارش و ویرایش زبان فارسی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت مدیریت اسلامی در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد 15000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت اسلامی در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

دانلود پاورپوینت مدیریت اسلامی در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت مدیریت اسلامی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید چهارم فلسفه مدیریت در [...]

مشاهده و خرید