دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری در ۵۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل هشتم : چشم انداز مشاغل در دنیای امروز جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری در ۵۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل هفتم : رضایت شغلی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری در ۵۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل ششم : مفهوم استرس و منابع آن جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل ششم کتاب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری در ۳۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل پنجم : یادگیری و آموزش کارکنان جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل پنجم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری در ۵۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل چهارم : انگیزش و پیشرفت شغلی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل چهارم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری در ۵۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سوم : کار و شخصیت جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده در ۳۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سیزدهم : خودکشی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای فصل سیزدهم کتاب آسیب شناسی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده در ۳۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوازدهم : طلاق یا از هم گسیختگی خانواده جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده در ۲۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل یازدهم :  اعتیاد به مواد مخدر جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای فصل یازدهم [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده در ۳۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دهم : روسپیگری و انحرافات جنسی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای فصل دهم کتاب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل نهم آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده 9900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده

دانلود پاورپوینت فصل نهم آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله ستوده در ۲۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل نهم : سرقت جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای فصل نهم آسیب شناسی اجتماعی هدایت الله [...]

مشاهده و خرید