دانلود پاورپوینت کتاب اصول آموزش هندبال محمد پورکیانی در ۱۴۹ اسلاید 9900 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب اصول آموزش هندبال محمد پورکیانی در ۱۴۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت کتاب اصول آموزش هندبال محمد پورکیانی در ۱۴۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب اصول آموزش هندبال محمد پورکیانی چندتا اسلاید را قرار [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت کاربردهای روان شناسی در ورزش در ۳۰ اسلاید قابل ویرایش 5000 تومان

دانلود پاورپوینت کاربردهای روان شناسی در ورزش در ۳۰ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت کاربردهای روان شناسی در ورزش در ۳۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کاربردهای روان شناسی در ورزش چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی 4900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی در ۱۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی در ۱۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی در ۲۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی

دانلود پاورپوینت فصل دوم یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی در ۲۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی 5000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی در ۲۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی 2900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی در ۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) 2900 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد)

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربرد) نوشته ریچارد ای. مگیل به ترجمه سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی در ۱۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت شناخت بازارهای ورزشی در ۱۳ اسلاید قابل ویرایش 3900 تومان

دانلود پاورپوینت شناخت بازارهای ورزشی در ۱۳ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت شناخت بازارهای ورزشی در ۱۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت شناخت بازارهای ورزشی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید سوم اهمیت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت ساختار قامتی حرکات اصلاحی تشخیص راههای پیشگیری تمرینات 5000 تومان

دانلود پاورپوینت ساختار قامتی حرکات اصلاحی تشخیص راههای پیشگیری تمرینات

دانلود پاورپوینت ساختار قامتی حرکات اصلاحی تشخیص راههای پیشگیری تمرینات در ۲۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت ساختار قامتی حرکات اصلاحی تشخیص راههای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی (شیوۀ اداره کلاس های عملی) 5000 تومان

دانلود پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی (شیوۀ اداره کلاس های عملی)

دانلود پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در ۳۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی چندتا اسلاید را قرار می دهیم . محتوای اسلاید پنجم [...]

مشاهده و خرید