دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی 19000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی در ۲۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوم : رفتار سازمانی در عصر حاضر ( قرن ۲۱ ) جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی 39000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر مسعود احمدی در ۴۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل اول : مقدمه ای بر رفتار سازمانی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار 25000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار در ۳۴ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دوم : مخاطرات آتشفشان جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دوم کتاب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار 40000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مخاطرات طبیعی دکتر کمال امیدوار در ۵۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل اول : مخاطرات زمین لرزه جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل اول کتاب [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 19000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۲۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل دهم : بازنگری و ترکیب مفاهیم و مدلها جهت آشنایی شما عزیزان با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 25000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۳۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل نهم : مدیریت و رهبری آموزش جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 25000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۳۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل هشتم : مفهومها و نظریه های جدید جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 50000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۷۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل هفتم : نظریه سیستم اجتماعی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 40000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۵۶ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل ششم : نظریه سیستمها جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 25000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۳۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل پنجم : نظریه های رفتاری جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 25000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۴۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل چهارم : نظریه بوروکراسی جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند 25000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند در ۴۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد. عنوان فصل سوم : نظریه های سازمان و مدیریت جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای [...]

مشاهده و خرید