دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی معصومه شجاعی و افخم دانشفر

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی معصومه شجاعی و افخم دانشفر

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 701 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی نوشته معصومه شجاعی و افخم دانشفر
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی نوشته معصومه شجاعی و افخم دانشفر

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی نوشته معصومه شجاعی و افخم دانشفر در ۲۱ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

عنوان فصل چهارم :  رشد جسمانی قبل از تولد

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی نوشته معصومه شجاعی و افخم دانشفر چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید ششم

تشکیل سلول های جنسی

  • اطلاعات ژنتیکی به شکل مولکولهای DNA (اسید دی اکسی ریبونوکلئیک) در ژنها ذخیره شده اند. ژنها روی رشته هایی باریک در داخل هسته ی سلول (کروموزوم ها) قرار گرفته اند. سلول های سوماتیک (بدنی) انسان حاوی ۲۳ جفت کروموزوم (دیپلوئید) باشند. ۲۲ جفت کروموزوم اتوزوم‘ (یا غیرجنسی) و یک جفت کروموزوم جنسی. اگر هر دو کروموزوم جنسی x باشد، فرد از نظر ژنتیکی مونث است؛ ولی اگر یک کروموزوم X و دیگری باشد، فرد از نظر ژنتیکی مذکر است. کاهش تعداد کروموزوم ها از حالت دیپلوئید، یعنی ۴۶ کروموزوم موجود در سلولهای سوماتیک، به هاپلوئیده، یعنی ۲۳ کروموزوم که در سلولهای جنسی
  • گامتها) دیده میشود، با تقسیمات میوزی انجام می گیرد. در سلولها، دو نوع تقسیم میتوزی و میوزی انجام می گیرد. در تقسیم میتوزی، هر سلول به دو سلول کاملا مشابه تقسیم میشود که تعداد کروموزوم های آنها با تعداد کروموزومهای سلول اولیه یکسان است ( ۴۶کروموزوم )
پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی نوشته معصومه شجاعی و افخم دانشفر
پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی نوشته معصومه شجاعی و افخم دانشفر

محتوای اسلاید هفتم

  • در تقسیمات میوزی”، یک اووسیت اولیه، در نتیجه ی دو تقسیم سلولی، به چهار سلول تقسیم میشود که هر یک دارای x + ۲۲ کروموزوم می باشند. تنها یکی از این سلولها به گامت بالغ (اووسیت بالغ یا تخمک) تبدیل میشود. سه سلول دیگر که اجسام قطبی نامیده می شوند، دارای سیتوپلاسم بسیار کمی بوده و خیلی زود از بین می روند. اسپرماتوسیت اولیه نیز در نتیجه ی دو تقسیم سلولی به چهار سلول تقسیم میشود: دو سلول با x +۲۲ کروموزوم و دو سلول با y+۲۲ کروموزوم. تمامی این چهار سلول به گامتهای بالغ اسپرماتوزوئید) تبدیل میشوند (شکل ۲-۱ )
پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی نوشته معصومه شجاعی و افخم دانشفر
پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی نوشته معصومه شجاعی و افخم دانشفر

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی نوشته معصومه شجاعی و افخم دانشفر
پاورپوینت فصل چهارم کتاب رشد حرکتی نوشته معصومه شجاعی و افخم دانشفر

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب رشد حرکتی معصومه شجاعی و افخم دانشفر

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب رشد حرکتی معصومه شجاعی و افخم دانشفر

دانلود پاورپوینت تقسیم سلولی و مکانیزم های آن در ۴۲ اسلاید

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب رشد حرکتی معصومه شجاعی و افخم دانشفر

دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی در ۲۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

 

 

پاسخ دهید