دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1058 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۸ دی ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی  در ۶۸ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد .

عنوان فصل چهارم : کارسنجی و کالری سنجی

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی محتوای چندتا اسلاید را قرار می دهیم تا آشنایی بیشتری پیدا کنید.

محتوای اسلاید دوم

´زمانی که ورزش می کنیم، بدن ما انرژی شیمیایی حاصل از کاتابولیسم را برای انقباض عضلانی استفاده می کند. در جریان این فرایند، ما انرژی مصرف می کنیم و بنابراین کالریها هزینه می شود تا توان و کار مکانیکی تولید گردد. برای درک بهتر فرایندهای توان، کار و هزینه انرژی هنگام فعالیت ورزشی، دانشمندان روشهایی را توسعه داده اند که می تواند مقدار این ظرفیت ها را تعیین کند. برای مثال، با پیدایش چرخ کارسنج، سنجش کار و بازده توانی هنگام فعالیت ورزشی دوچرخه سواری میسر شده است. همچنین، گسترش تجهیزات و تکنیکهای مختلف، سنجش اکسیژن مصرفی را ممکن کرده و بدین ترتیب نوعی روش غیر مستقیم برای تعیین میزان شدت متابولیکی فعالیت ورزشی پایدار و نیز محاسبه میزان تغییرات هزینه انرژی با توجه به تغییر در شدت فعالیت ورزشی میسر آمده است. زمانی که شدت فعالیت ورزشی را کنترل میکنیم، پاسخ های متابولیکی را می توان بین افراد مختلف (مردان در برابر زنان، جوانان در برابر افراد مسن و غیره)، یا برای فردی که در معرض وضعیتهای مختلف (برای مثال، پیش از تمرین تا پس از تمرین، یا ارتفاع کم در برابر ارتفاع زیاد و غیره) قرار می گیرد، مقایسه کرد. هدف این فصل، توصیف روشهای در دسترس ویژه تعیین شدت فعالیت ورزشی برای انواع مختلف فعالیتهای ورزشی و معرفی روشهای مورد استفاده برای سنجش یا محاسبه غیر مستقیم هزینه انرژی بدن است. مفاهیم انرژی، کار و توان به هنگام فعالیت ورزشی از اهمیت زیادی برای علم فیزیولوژی ورزشی برخوردار است و نباید از آن صرف نظر کرد.

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

محتوای اسلاید سوم

هدفهای رفتاری

´هدفهای رفتاری پس از مطالعه این فصل، شما می توانید:

´واژه کارسنجی (ارگومتری) را تعریف کرده و چند مثال از کاربرد آن در ورزش ارائه دهید.

´محاسبه کار و توان را با مثالهایی از کارسنجی در نوار گردان، دوچرخه و آزمون پله، انجام دهید.

´برای معادل کردن واحدهای کار، انرژی و توان از عوامل تبدیل استفاده کنید.

´تفاوتهای بین کالری سنجی مستقیم و کالری سنجی غیر مستقیم را توضیح دهید.

´با توجه به اطلاعات به دست آمده از یک فعالیت ورزشی معین، اکسیژن مصرفی، دی اکسید کربن تولیدی و هزینه انرژی را محاسبه کنید.

´معادلهای حرارتی (در واحد وزن و نیز نسبت به اکسیژن مصرفی) ویژه کاتابولیسم خالص چربی و کاتابولیسم خالص کربوهیدرات را فهرست کنید.

´فرضها و محدودیتهای ارزشهای نسبت تبادل تنفسی (RER) غیر پروتئینی مورد استفاده در کالری سنجی غیر مستقیم را بیان کنید.

´روشهای جدید سنجش یافته های کالری سنجی غیر مستقیم به هنگام فعالیت ورزشی را شناسایی کنید.

´اهمیت کالری سنجی غیر مستقیم در محاسبه اکسیژن مصرفی را توضیح داده و نشان دهید که چرا این سنجش در مطالعات و پژوهشهای حوزه فیزیولوژی ورزشی مهم اند.

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت آسیب های ورزشی در ۳۰ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان در ۴۰ اسلاید قابل ویرایش

 

 

پاسخ دهید