دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 1056 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی
دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی در ۳۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

 عنوان فصل پنجم : هدفهای آموزشی و منابع تعیین آنها

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

هدفهای آموزشی و منابع تعیین آنها

uاین فصل شامل مطالبی همچون تعریف و تحلیل اهداف آموزشی، منابع تعیین آنها، تحلیل و طبقه بندی اهداف صریح آموزشی با توجه به حیطه های یادگیری و سطوح مختلف آن است. پس از مطالعه محتوای این فصل از دانشجویان انتظار می رود بتوانند:

u۱- هدف آموزشی را در چند سطر تعریف و تحلیل کنند.

u۲. ضرورت تعیین و تنظیم هدفهای آموزشی را در نیم صفحه تشریح کنند.

u٣. منابع تعیین هدفهای آموزشی را نام ببرند.

u۴. مراحل تعیین هدفهای صریح آموزشی را ترسیم کند.

u۵  سه حیطه یادگیری را نام ببرند و اختلاف آنها را در چند سطر توضیح دهند.

u۰۶ سه حیطه یادگیری را به تفکیک تعریف کنند و مراحل آنها را بنویسند.

u۷. یک جلسه از تدریس یکی از معلمان را با توجه به حیطه های یادگیری تحلیل کنند و اهداف آموزشی آن را به طور صریح بنویسند.

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی
پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی

محتوای اسلاید سوم

تعریف و تحلیل مفاهیم اهداف آموزشی

uمتخصصان و روانشناسان تربیتی، در زمینه مفاهیم و تعاریف هدفهای آموزشی دیدگاههای متفاوتی اره کرده اند. بعضی از صاحب نظران هدف را مرحله نهایی یک سلسله فعالیت مستتر می دانند. آنان بین هدف، روش و وسیله جدایی چندانی قائل شد زیرا معتقدند هر یک از مراحل فعالیتهای آموزشی تا زمانی که طی نشده اند ش دن هستند و نسبت به آینده وسیله خواهند بود. آنان بر این باورند که جدایی بین شدن، روش و وسیله، وضعیت نامطلوبی به بار می آورد. برعکس گروهی دیگر معتقدند که هدف خارج از فعالیت آموزشی است و هر حرکت آگاهانه ای با توجه به هدف صورت می گیرد؛ درنتیجه هدف عین فعالیت نیست بلکه مترتب بر فعالیت است. هدف نتیجه آموزش را وصف می کند، نه فرایند خود آموزش با وسیله دستیابی به نتایج را (میگر، ۱۳۵۵، ۱-۱۱). با توجه به مفاهیم و تعاریف ارائه شده می توان گفت: مدن موقعیتی است که می خواهیم به آن برسیم و اشتبان رسیدن به آن، محرک فعالیتهای معینی است که وصول آن را ممکن می سازد.

uدر تعیین و تنظیم هدفهای آموزشی، از هر منظری که تعریف شوند، امول زیر را باید در نظر گرفت:

u۱. روش و وسیله باید متناسب با هدف انتخاب شود تا بتواند به آن منتهی گردد. اگر در هنگام تعیین هدف، روش و وسایل نیل به آن و سایر عوامل دخیل مورد توجه قرار نگیرد، انتظار تحقق هدف را نباید داشت. بسیاری از نظریه پردازان . علم اخلاق و آموزش و پرورش معمولا از این مسئله غافلاند و هدفهایی را در فرایند آموزش تعیین می کنند که هیچ سنخیتی با روند فطری یادگیرنده ندارند، و قابل پیش بینی، سنجش و انتخاب نیستند؛ از این رو هرگز تحقق نمی یابند.

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی
پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی
پاورپوینت فصل پنجم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

دانلود پاورپوینت تعیین گروه خونی در ۱۳ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی جلد اول ( روشها و فنون تدریس ) دکتر حسن شعبانی

 

 

 

پاسخ دهید