دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دسته بندی:

قیمت: 64000 تومان

تعداد نمایش: 320 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۸ تیر ۱۴۰۱

به روز رسانی در: ۲۸ تیر ۱۴۰۱

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم
دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم در ۶۴ اسلاید که قابل ویرایش می باشد.

عنوان فصل هفدهم : عوامل شناختی در انگیزش

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هفدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم محتوای چندتا اسلاید را قرار می دهیم تا آشنایی بیشتری پیدا کنید.

محتوای اسلاید دوم

عوامل شناختی در انگیزش

 • علاقه ها
 • تأثیرات علاقه
 • عواملی که به علاقه کمک میکنند
 • انتظارات و ارزش ها
 • تأثیرات انتظارات و ارزش ها
 • عواملی که بر انتظارات و ارزش ها تأثیر دارند
 • هدف ها
 • هدف های پیشرفت
 •  هدف های اجتناب از کار
 •  هدف های اجتماعی
 •  هدف های شغلی
 •  هماهنگ کردن هدف های چندگانه
 • انتساب ها
 • تأثیر انتساب ها
 •  عواملی که بر ماهیت انتسابها تأثیر می گذارند
 • سبک تبیینی:گرایش تسلط در برابر درماندگی آموخته شده
 •  انگیزش، عاطفه، و خودگردانی
 • چگونه انگیزش و عاطفه بر خودگردانی تأثیر می گذارند
 • چگونه خودگردانی بر انگیزش و عاطفه تأثیر می گذارد
 • خلاصه
پاورپوینت فصل هفدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم
پاورپوینت فصل هفدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

محتوای اسلاید سوم

ظرف چند دهه گذشته، روان شناسان رویکرد خود به مطالعه انگیزش انسان را کلا تغییر داده اند. گرچه نیازها و سایت های روان شناختی قطعا بر رفتار افراد تأثیر دارند، اما صحبت کردن از این نیازها و سایق ها عمدتا به حاشیه رانده شده است. تقویت کننده های عینی و بیرونی در برداشت از یادگیری و رفتار انسان، نقش کمتری از دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بازی میکنند. اکنون اغلب نظریه پردازان امروزی، انگیزش انسان را به صورت عملکرد فرایندهای شناختی توضیح می دهند – تعبیر کردن رویدادها، تشکیل دادن انتظارات در مورد موفقیت آینده، تعیین کردن هدف ها برای تلاش کردن در جهت آنها، و الی آخر. نه تنها انگیزش بر شناخت تأثیر می گذارد، که در فصل ۱۶ به آن اشاره شد، بلکه انگیزش از چند جهت، شناخت است.

ما در بحث خود درباره شایستگی، احساس ارزشمندی، و خودمختاری در فصل ۱۶، فهمیدیم که چگونه جنبه های خاصی از شناختمخصوصا برداشت از خویشتن و شرایط خویشعناصر اصلی در انگیزش انسان هستند. در این فصل، عوامل شناختی دیگر، از جمله علاقه، انتظارات، ارزش ها، هدفها و انتساب ها (اسنادها) را در نظر خواهیم گرفت. بعد خواهیم دید که چگونه یادگیرنده ها به طور فزاینده ای می توانند انگیزش و هیجانات خود را تنظیم کنند و به این موضوع خواهیم پرداخت که برخی رفتارها که در آغاز به صورت بیرونی برانگیخته می شدند، با گذشت زمان درونی می شوند، طوری که یادگیرنده سرانجام آزادانه و با اشتیاق به آنها می پردازد.

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم
پاورپوینت فصل هفدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

 

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب یادگیری انسان نظریه ها و کاربرد تالیف جین الیس اورمراد ترجمه یحیی سید محمدی ویراست ششم

 

پاسخ دهید