دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 667 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

به روز رسانی در: ۳ فروردین ۱۴۰۱

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور
دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور در ۳۵ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

عنوان فصل هشتم : رویکرد خبرپردازی ( پردازش اطلاعات )

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

رویکرد خبرپردازی ( پردازش اطلاعات )

uهنگام مطالعه این فصل شما باید به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل باشید:

u ۱- وجوه اشتراک و افتراق ساختار حافظه در انسان و رایانه چیست؟

u٢. نقش فرایندهای کنترل در پردازش اطلاعات کدام است؟

u ۳-  فرایندهای کنترل کننده در ثبت حسی چه نقشی در یادگیری دارند؟

u ۴. فرایندهای کنترل در حافظه کاری چه نقشی در عملکرد یادگیرنده دارد؟

u۵- اطلاعات در حافظه بلندمدت چگونه سازماندهی می شود؟

u ۶. چگونه می توان از اطلاعات موجود در حافظه بلندمدت استفاده کرد؟

u ۷. منظور از طرح واره چیست و چگونه می توان از طرح واره ها در آموزش استفاده کرد؟

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور
پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

محتوای اسلاید سوم

uپردازش اطلاعات نظریه های منحصر به یک نظریه پرداز مانند شرطی شدن کلاسیک ( پاولف)، شرطی شدن عامل (اسکینر) و روان شناسی شناختی – اجتماعی بندورا) نیست. بلکه اندیشه ای کلی و وسیع با رویکردی با تأکید بر رویدادهای ذهنی است که از طریق مطالعه آن اطلاعات زیادی در مورد چگونگی رفتار به دست می آید. رویکرد خبرپردازی با تأکید بر لزوم مطالعه دنیای ذهنی، در متن دیدگاه شناختی به وجود آمد. یگانه تفاوت موجود بین روانشناسان این رویکرد و روانشناسان شناختی در روش مطالعه آنهاست. در رویکرد خبرپردازی، فرایندهای یادگیری با الهام از نظام رایانه تشریح و کلیه فرایندهای یادگیری از هنگام ورود اطلاعات به ذهن تا ارائه پاسخ بررسی می شوند. در این دیدگاه، موضوعات مورد نظر روان شناسان شناختی با عینیت بیشتری بررسی می شود و محدودیت روانشناسی رفتارگرایی در توجه به دنیای ذهنی نیز برطرف می شود.

uنتایج تحقیقات انجام شده در چارچوب رویکرد خبرپردازی در یادگیری و آموزش مورد استفاده روانشناسان و مربیان قرار می گیرد. علاوه بر این، با بهره گیری از نظام پردازش اطلاعات می توان موضوعات مورد نظر دیدگاههای دیگر را نیز به شیوهای جدید نگریست و آنها را به نحوی عینی، منطقی و پویا سازمان داد.

uعوامل عمده پردازش اطلاعات در انسان یا رایانه عبارت اند از: ساختارهای نگهدارنده اطلاعات یا ساختارهای حافظه و فرایندهای کنترل کننده برای هدایت پردازش اطلاعات.

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور
پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور
پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

دانلود پاورپوینت فصل هفتم مبانی پردازش کامپیوتر در ۳۰ اسلاید قابل ویرایش

 

 

پاسخ دهید