دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 721 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۸ دی ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی  در ۹۹ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد .

عنوان فصل سوم : متابولیسم

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی محتوای چندتا اسلاید را قرار می دهیم تا آشنایی بیشتری پیدا کنید.

محتوای اسلاید دوم

´فعالیت ورزشی، در بیانی ساده، وضعیتی است که مستلزم تکرار یا تداوم انقباض عضله اسکلتی است. تداوم انقباض عضلانی نیز مستلزم آن است که عضلات به منبعی از انرژی مجهز شوند که بتواند سوخت انقباضهای عضلانی را تامین کند. این نیز، باعث تحریک واکنشهای معینی در عضله اسکلتی شده که با تغییر کنشهای ریه ها، قلب و عروق خونی و نیز سایر اندامها و بافتهای بدن (مثل کبد، دستگاه عصبی، غدد و هورمونها، کلیه ها، پوست و غیره) همسو است. تغییر کنش این بافتها و اندامها – به طور مستقیم یا غیر مستقیم – نیازمندیهای انرژی انقباض عضلانی را حمایت می کنند. از آنجا که کانون دلایل این نیاز به انرژی در عضله اسکلتی قرار دارد، درک تغییرات متابولیسم سوخت وساز)، که به هنگام تغییر در کنش عضله از وضعیت استراحت به انقباض اتفاق می افتد، زیربنای یک سلسله اطلاعات بسیار مهم در زمینه فیزیولوژی ورزشی است. بدون این اطلاعات، در پاسخ اندامهای مختلف و بافتها به فعالیت ورزشی، و اینکه چرا اصلا این پاسخها رخ میدهند بسیار دشوار است. هدف این فصل، آشنایی با متابولیسم سلولی است. بنابراین، رئوس مطالب آن دسته از واکنشهای اصلی که در عضله اسکلتی رخ میدهند، مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین اهمیت سایر اندامها و بافت هایی که از متابولیسم عضله اسکلتی به هنگام فعالیت ورزشی حمایت می کنند نیز معرفی خواهند شد.

پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

محتوای اسلاید سوم

هدفهای رفتاری

´هدفهای رفتاری پس از مطالعه این فصل، شما می توانید:

´توضیح دهید که چرا درک عمیق علم بیوانرژتیک (انرژی زایی زیستی) به مطالعه متابولیسم کمک می کند.

´توضیح دهید که چرا آدنوزین تری فسفات (ATP مولکولی مهم در متابولیسم است .

´روابط متقابل کاتابولیسم و آنابولیسم را بیان کنید.

´علل اهمیت آنزیمها در تنظیم متابولیسم را فهرست کرده و توضیح دهید.

´اهمیت کراتین فسفات (فسفوکراتین) در متابولیسم عضله اسکلتی را هنگام فعالیت ورزشی شدید توضیح دهید .

´کنش و فرآورده های گلیکولیز را شرح دهید.

´کنش و فرآورده های چرخه اسید تری کربوکسیلیک (TCA) را توضیح دهید.

´چگونگی مصرف اکسیژن و بازسازی ATP را در تنفس میتوکندریایی دستگاه هوازی) توضیح دهید.

´مقدار آدنوزین تری فسفات را که می تواند هنگام فعالیت ورزشی از واکنشها و مسیرهای کاتابولیکی مختلف بازسازی شود، شرح دهید.

´مثالهایی از نحوه بازگشت سریع به حالت اولیه (بازیافت سریع) پس از فعالیت شدید ورزشی بزنید و اهمیت این موضوع در اجرای ورزشها را توضیح دهید.

پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب روانشناسی پرورشی نوین علی اکبر سیف

دانلود پاورپوینت آسیب های ورزشی در ۳۰ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت مصرف انرژی در ساختمان در ۴۰ اسلاید قابل ویرایش

پاسخ دهید