دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 816 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۷ دی ۱۳۹۹

به روز رسانی در: ۳۱ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی  در ۳۰ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد .

عنوان فصل دوم : فعالیت ورزشی: چالش کنترل هومئوستازی

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی محتوای چندتا اسلاید را قرار می دهیم تا آشنایی بیشتری پیدا کنید.

محتوای اسلاید دوم

´برای درک نحوه پاسخ دهی بدن به فعالیت ورزشی مطالعه دستگاههای کنترلی ضروری است. ما همه میدانیم که هنگام سرما میلرزیم و به هنگام گرما عرق میریزیم و این پاسخ هایی است که بدن برای حفظ درجه حرارت مطلوب خود تولید می کند. همچنین، میدانیم که به هنگام گرسنگی غذا می خوریم، به هنگام تشنگی آب مینوشیم و به هنگام خستگی استراحت می کنیم. این پاسخ های رفتاری و بدنی اتفاقی نیستند، بلکه حاصل دستگاههای کنترلی بیوشیمیایی ظریف و غالبه پیچیده ای اند که در درون بدن ما قرار دارند. فعالیت ورزشی نوعی استرس (فشار) است که بر بدن وارد می شود، و برای آنکه فعالیت ورزشی ادامه یابد، این استرس باید تحمل شود. تظاهرات فشار ناشی از فعالیت ورزشی در بسیاری از دستگاههای بدن عبارت اند از افزایش فعالیت قلب و ریه ها برای تثبیت مقدار اکسیژن و دی اکسید کربن خون شریانی؛ تنظیم سوخت و ساز عضله برای بازسازی مقادیر آدنوزین تری فسفات (ATP و تأمین ATP زیاد مورد نیاز بدن؛ کنشهای بهینه قلب، کلیه و دستگاه قلبی عروقی برای بهبود دفع گرما به محیط؛ کنشهای مناسب قلب، کلیه و عروق محیطی برای عادی سازی فشار خون. در صورتی که فعالیت ورزشی برای مدتی طولانی و با شدت خیلی زیاد، یا در محیط های نامناسب انجام شود، این امکان وجود دارد که بسیاری از این کنشهای تنظیمی بدن مختل شوند که در نتیجه باید فعالیت بدنی را متوقف کرد. هدف این فصل تشریح نحوه عملکرد دستگاههای کنترلی و شناخت چگونگی تأثیر ورزش بر دستگاههای اصلی کنترل بیولوژیکی است.

پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

محتوای اسلاید سوم

هدف های رفتاری

´هدفهای رفتاری پس از مطالعه این فصل، شما می توانید :

´تفاوتهای بین هومئوستاز و حالت پایدار را توضیح دهید.

´اجزاء و کنشهای دستگاه کنترل بیولوژیک را توصیف کنید. .

´چند نمونه از دستگاههای کنترل بیولوژیک را که هنگام فعالیت ورزشی عمل می کنند، فهرست کنید.

´مفهوم «بازخورد منفی» را توضیح دهید.

´مفهوم «بهره» یک دستگاه کنترلی را توضیح دهید. . واکنش صحیح دستگاههای کنترلی را که برای عملکرد طبیعی بدن ضروری است، و در موقعیتهای ورزشی خاص باعث حفظ جان می شود، توضیح دهید.

پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی
پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱) : (انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی) نوشته رابرت آ. رابرگز ، استیون جی. کتائیان ترجمه دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر ولی الله دبیدی

دانلود پاورپوینت آسیب های ورزشی در ۳۰ اسلاید قابل ویرایش

اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب خط نوشتاری زهرا را بهبود بخشم؟

دانلود پاورپوینت الگوی مدیریتی بازاریابی ورزشی

دانلود پاورپوینت کارگاه ماساژ ورزشی در ۴۴ اسلاید قابل ویرایش

پاسخ دهید