دانلود مقاله در مورد رمان به عنوان ادبیات غیر دینی

دانلود مقاله در مورد رمان به عنوان ادبیات غیر دینی

دسته بندی: -

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 2275 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۹ تیر ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۳۰ تیر ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود مقاله در مورد رمان به عنوان ادبیات غیر دینی

مقاله در یک فایل زیپ قرار دارد.

در داخل این فایل زیپ یک فایل ورد و یک فایل پی دی اف قرار دارد.

شما می توانید فایل ورد را به دلخواه تغییر داده.(قابل تغییر)

دانلود مقاله در مورد رمان به عنوان ادبیات غیر دینی
دانلود مقاله در مورد رمان به عنوان ادبیات غیر دینی

در ادامه قسمت های از مقاله را در جهت آشنایی شما عزیزان قرار می دهیم.

فهرست

 

عنوان                                                                                          صفحه

 

مقدمه

تاریخچه رمان

اخلاق از نظر رمان نویسان

دون کیشوت

نامه های پیگویک

رمان هایی با مضمون کلیسایی

هدف عمده رمان نویس

چکیده مطالب

فهرست منابع و مآخذ

رمان به عنوان ادبیات غیردینی

مقدمه:

رمان نوعی هنر ادبی است که دین را به ندرت مضمون اصلی و آشکار خود قرار می دهد.

برخی از کتابها که شبیه رمان اند چنین می کنند ولی بهتر این است که آنها
را از آثار ارشادی خواند، زیرا گرچه شاید از لطف اسلوب یا قوت ترغین بهره مند
باشند، خاستگاهشان هنری نیست تبلیغی است.

رمان اصیل،حتی در ساده ترین گونه های آن می کوشد انسان را در جامعه
نمایش دهد؛ هر آموزشی که محتملاً ملازم آن است ، یا هر نتیجه اخلاقی
که محتملاً بدان اشارات دارد در مرتبتی فروتر ازاین سائقه هنری
جای دارد.

رمان نویسان بزرگ چه بسا مضمون هایی اختیار می کنند که واجد مفاهیم
ضمنی دینی اند، ولی این مفاهیم ضمنی پوشیده بیان می شوند و در
عمل و تفکر «شخصیت های داستان» بروز می یابند نه در پند و اندرز
مستقیم.

برای آنکه درک درستی از پیوند رمان ودین پیدا کنیم می بایست پیوست

اثر هنری را بشکافیمو به مغز آن بنگریم، و نمی بایست انتظار همرأییِ
تام و تمام رمان با هیچ صورتی از مذهب رسمی باشیم. نمی خواهیم
که بگوییم که آب رمان و دین به یک جوی نمی رود.، اگر واژه دین
را به این معنای آن بگیریم که مستلزم رعایت دقیق نیروها، قوانین،
اندیشه ها و آرمانهایی است که چندان نیرومندند که حرمت
و ایمان بر می انگیزند.

رمان می کوشد که نشان دهد که انسان، گیج و خطاکار، با پیچیدگی های
زندگی روبرو می شود که در میان آنها شاید عناصری باشد که بتوان آنها
را الهی خواند . اگر بپذیریم که انسان فطرتاً دینی است، رمان نمی تواند
دین را نادیده بگیرد گرچه مضمون اصلی آن همچنان انسان باشد.

 

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل واردشده نیز ارسال خواهد شد.

 

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

لینک های جذاب 

 

پاسخ دهید