دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ‌ های سازمانی انواع و تغییر فرهنگ ناصر میر سپاسی

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ‌ های سازمانی انواع و تغییر فرهنگ ناصر میر سپاسی

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1087 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۵ خرداد ۱۳۹۸

به روز رسانی در: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

15000 تومان – خرید
دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ‌ های سازمانی انواع و تغییر فرهنگ ناصر میر سپاسی
دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ‌ های سازمانی انواع و تغییر فرهنگ ناصر میر سپاسی

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ‌ های سازمانی انواع و تغییر فرهنگ نوشته دیانا سی . فیزی ترجمه ناصر میر سپاسی در ۶۲ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ‌ های سازمانی انواع و تغییر فرهنگ چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

می دانیم که هیچ سازمانی در خلاء وجود ندارد سازمان ها در محیط زندگی میکنند از محیط متأثرگردیده و برآن تأثیر میگذارند. این تأثیر متقابل در بخش سازمان بیشتر به فرهنگ سازمانی و افرادوابسته به آن مرتبط می گردد. این فرهنگ نـشئت گرفتـه از جامعـه، مـردم و کـشور اسـت کـه درسازمان ها نفوذ می کند و نهادینه می شود. در رفتار سازمانی فرهنگ در کادرهای محدودتری همانندارزش ها، اعتقادات، نگرش برنامه ریزی شده قرار گرفته و استفاده  میشود. بنابراین:

فرهنگ عبارت است از شیوه نگرشی که در میان بسیاری از افـراد مـشترک اسـت. فرهنـگ درحال تغییر است و مدیران نیز بایستی به دنبال تغییر آن باشند. بـه م نظـور شـکل دهـی مجـدد یـکفرهنگ سازمانی، مدیران بایستی از  برنامههای متنوع فرهنگی استفاده کننـد. غـرب و شـرق دارایتفاوت های فرهنگی هستند. فرهنگ غربی تسلط بر طبیعت، واقعیت ابتـدایی یـا حقیقـت غـائی رابرعلم و تجربه مبتنی می داند. فرهنگ شرقی در جستجوی هماهنگی با طبیعت است و واقعیـت رابیشتر مبتنی بر حقیقت مشهود می بیند تا در آزمایشات تجربی. هر فرهنگی ارزش های خود را دارد.

ارزش ها چیزهایی هستند که در یک فرهنگ محترم، ممتاز و باارزش شمرده  میشوند.

پاورپوینت کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ‌ های سازمانی انواع و تغییر فرهنگ نوشته دیانا سی . فیزی ترجمه ناصر میر سپاسی

محتوای اسلاید سوم

فرهنگ های سازمانی  براساس نوع فرهنگ و تعریف مناسب برای آن چهار فرهنـگ حـاکم بر  سازمانها را به صورت زیر می توان گروه بندی کرد.

١. فرهنگ وظیفه مدار (نقش مدار)

در سازمان هایی که از چنین فرهنگی برخوردارند، برنامه ای مدون وجود دارد که هدف و مسئولیتآن توسط مجمع عمومی سهامداران برای    ادارهکنندگان تدوین شده است. اداره کنندگان شامل چنـد لایه از مدیران و چند نفر از کارکنان و کارگران قـسمت اداری و عملیـاتی هـستند. سـازمان دارایشکلی هرمی است. قسمت های سلسله مراتبی نه تنها مشخص می شوند، بلکه از امتیازات اداری نیز برخوردارند.  

کلمه نقش که به عنوان یک فرهنگ در بعضی از شرکت هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد، درارتباط با شغل هر قسمت است که در عمل مورد انتظار است. فرهنگ نقش مدار فرهنگی است کـهبر انطباق انتظارات تأکید می نماید. این چنین مؤسسات می توانند ابزارهای عقلایـی محـدود بـرایتأمین اهداف مشخص باشند.  

پاورپوینت کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ‌ های سازمانی انواع و تغییر فرهنگ نوشته دیانا سی . فیزی

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ‌ های سازمانی انواع و تغییر فرهنگ ترجمه ناصر میر سپاسی

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

راهنمای خرید اینترنتی

۱۵۰۰۰ تومان – خرید

 

 

 

 

 

 

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال
ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب
پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و
کسب درآمد اینترنتی ۳۰۰۰۰۰ تومان در خانه در کمتر از ۳۰
اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و
تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در
کسب درآمد ۳۰۰هزار تومان در ۶۰دقیقه
استراتژی باینری آپشن (الیمپ ترید)۹۸ درصد تضمینی
آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ
دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه
آموزش صفر تا۱۰۰تعمیر موتورسیکلت هوندا

پاسخ دهید