دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر هالجین ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر هالجین ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم

دسته بندی:

قیمت: 107000 تومان

تعداد نمایش: 38 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ شهریور ۱۴۰۲

به روز رسانی در: ۶ شهریور ۱۴۰۲

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر هالجین ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر هالجین ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر ریچارد پی . هالجین ، سوزان کراس ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم در ۱۰۷ اسلاید که قابل ویرایش هم می باشد.

عنوان فصل چهارم : دیدگاه های نظری

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر ریچارد پی . هالجین ، سوزان کراس ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم چندتا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید دوم

عناوین فصل

 • گزارش موردی میرا کریشنان
 • دیدگاه های نظری در آسیب شناسی روانی
 • دیدگاه زیستی
 • نظریه ها
 • درمان
 • نظریه صفت
 • DSM-5 : رویکردهای نظری
 • دیدگاه روان پویشی
 • نظریه فروید
 • دیدگاه های روان پویشی پسافرویدی
 • درمان
 • دیدگاه رفتاری
 • نظریه ها
 • درمان
 • شما قاضی باشید : گاربست مبتنی بر شواهد
 • دیدگاه شناختی
 • نظریه ها
 • درمان
 • دیدگاه انسان گرا
 • نظریه ها
 • درمان
 • دیدگاه اجتماعی – فرهنگی
 • نظریه ها
 • درمان
 • داستان های واقعی : سیلویا پلات ، اختلال افسردگی اساسی
 • دیدگاه مبتنی بر پذیرش
 • نظریه ها
 • درمان
 • دیدگاه های زیستی – روانی – اجتماعی درباره نظریه ها و درمان ها : رویکرد یکپارچه نگر
 • برگشت به مورد : میرا کریشنان
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر ریچارد پی . هالجین ، سوزان کراس ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر ریچارد پی . هالجین ، سوزان کراس ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم

محتوای اسلاید سوم

اهداف یادگیری

۱-۴ نظریه های دیدگاه زیستی را ارزیابی کنید و درمان های آنها را شرح دهید .

۲-۴ نظریه صفت را شرح دهید .

۳-۴ نظریه فروید را با دیدگاه های روان پویشی پسافرویدی مقایسه کنید و درمان های آنها را شرح دهید .

۴-۴ نظریه های دیدگاه رفتاری را ارزیابی کنید و درمان آن را شرح دهید .

۵-۴ نظریه های دیدگاه شناختی را ارزیابی کنید و درمان آن را شرح دهید .

۶-۴ نظریه های دیدگاه انسان گرا را ارزیابی کنید و درمان آن را شرح دهید .

۷-۴ نظریه های دیدگاه اجتماعی – شناختی را ارزیابی کنید و درمان آن را شرح دهید .

۸-۴ دیدگاه زیستی – روانی – اجتماعی را توضیح دهید .

پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر ریچارد پی . هالجین ، سوزان کراس ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم
پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر ریچارد پی . هالجین ، سوزان کراس ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم

نمای کلی از اسلایدها

پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر ریچارد پی . هالجین ، سوزان کراس ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم
پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی اثر ریچارد پی . هالجین ، سوزان کراس ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم

توجه : لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل وارد شده نیز ارسال خواهد شد.

 

راهنمای خرید اینترنتی

 

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب آسیب شناسی روانی اثر هالجین ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب آسیب شناسی روانی اثر هالجین ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب آسیب شناسی روانی اثر هالجین ویتبورن ترجمه یحیی سید محمدی (متن کامل جلد ۱ و ۲ ) ویراست نهم

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک یحیی سید محمدی

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک یحیی سید محمدی

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک یحیی سید محمدی

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک سید محمدی

 

 

 

 

 

پاسخ دهید